Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost

Vedle technologických znalostí se Reynaers zaměřuje na zmírnění následků stavební produkce na životní prostředí. Jako člen Business and Society Belgium podporuje a začleňuje sociální odpovědnost podniků do svých aktivit, které tak přispívají k udržitelnému rozvoji.
Naše firemní strategie je založena na třech zásadách: PEOPLE (lidé) - sociální aspekt, PLANET (planeta) - péče o životní prostředí a PROFIT - zákaznická efektivita. Integrace těchto tří zásad může vede k trvalé udržitelnosti. Touto cestou chceme reagovat na nejnaléhavější problémy naší doby.

PEOPLE

V Reynaers se staráme o komunitu našich zaměstnanců. Naší prioritou je zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Zvláštní pozornost věnujeme zlepšení místní bezpečnosti.
Všichni naši zaměstnanci mají možnost neustálého zdokonalování. Pořádáme několik interních vzdělávacích programů pro zdokonalování specifických pracovních dovedností a také poskytujeme školení novým zaměstnancům. Každé dva roky probíhá průzkum mezi zaměstnanci, abychom získali nové podněty pro zajištění ideálního pracoviště. Navíc se snažíme podpořit sounáležitost Reynaers tím, že zveme naše zaměstnance do centrály v Belgii, Duffelu na různé významné události.
Od roku 2007 Reynaers každoročně pořádá společenskou akci s názvem Community day. Tento den se firma věnuje několika společenským organizacím.

PLANET

Reynaers si je vědom toho, že podniky hrají důležitou roli v péči o životní prostředí. Bereme tuto odpovědnost vážně a věnujeme zvláštní pozornost snižování dopadu našich produktů na životní prostředí.
Založili jsme také program na snižování spotřeby energie. V našem sídle v Duffelu byla za poslední 4 roky spotřeba energie výrazně snížena. Střechy našich skladů jsou pokryty 16.000m² fotovoltaických panelů, které pokryjí vice než 80 % spotřeby energie celého komplexu.
Reynaers navíc pracuje s jedním z nejekologičtějších materiálů - s hliníkem! Hliník není jenom pevný, lehký a odolný materiál. Je také 100 % recyklovatelný. Navíc recyklace vyžaduje pouze 5 % původní spotřeby energie. To je důvod, proč Reynaers recyklaci aktivně podporuje.
Proces recyklace hliníku je inspirován principem „od kolébky ke kolébce“. Na rozdíl od mnoha jiných materiálů, hliník během recyklačního procesu neztrácí svoji kvalitu. To nám umožňuje uzavřít koloběh recyklace starých profilů a tvorbu nových. Více se o recyklaci hliníku dozvíte na videu.

PROFIT

Tvorba udržitelné budoucnosti závisí na investicích, inovaci a zisku. Aby bylo možné dlouhodobě profitovat, Reynaers se u svých zákazníků snaží zvýšit jejich efektivitu.
Především zaručujeme, že naše systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Poskytujeme 10 letou záruku na profily, jejich povrchovou úpravu a izolaci a 5 letou záruku na veškeré příslušenství. Kromě toho naše certifikace ISO 9001:2015 zaručuje nepřetržitou kontrolu kvality v průběhu celého procesu.
Dále klademe velký důraz na komunikaci s našimi zákazníky. Náš časopis Report, který vychází dvakrát ročně, informuje o inspirativním designu a inovativních stavebních řešeních z celého světa. Kromě toho také poskytujeme spoustu materiálů s informacemi o našich produktech, energetické efektivitě a mnoho dalšího.
Naše zkušební centrum Reynaers Institute v Duffelu zaručuje vysokou kvalitu, odolnost a spolehlivost všech našich výrobků. V Reynaers Institutu jsou všechny systémy pečlivě zkoušeny, aby splňovaly požadavky mezinárodních norem. Navíc Reynaers Institut pořádá pro zákazníky řadu školení. V neposlední řadě jsme také poskytovateli potřebných podpůrných programů, jako je například nástroj pro stanovení součinitele prostupu tepla U, nástroj pro návrh větrání a nebo vnějšího stínění.