Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společnost Reynaers se zavazuje u každého svého rozhodnutí vždy zohlednit energii, bezpečnost, mobilitu / dopravu, využití materiálů a sociální závazky a stanovit konkrétní činnosti týkající se těchto témat.

Tato témata byla vybrána jako oblasti činností, u kterých můžeme významně přispět jako společnost. Jelikož těchto pět témat je spojeno s cíli Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj, můžeme si být jisti, že řešíme ty nejnaléhavější problémy naší doby.