Certifikát kvality ISO 9001 a 14001

Reynaers Aluminium je držitelem certifikátů ISO 9001:2015ISO 14001:2015, což jsou mezinárodně uznávané standardy.

Certifikát ISO 9001:2015 zaručuje zavedení systému řízení kvality v rámci naší organizace na základě procesního přístupu, řízení rizik a neustálého zlepšování. Řízení kvality také podporuje správu našich produktů, účast zaměstnanců a zaměření na zákazníka.

Certifikát ISO 14001:2015 zaručuje zavedení systému řízení ochrany životního prostředí v rámci naší organizace. Je vedena vhodná politika životního prostředí založená na udržitelných procesech a úsilí o neustálé zlepšování. To vše se závazkem chránit životní prostředí a reagovat na jeho měnící se podmínky v rovnováze se sociálně ekonomickými potřebami.

Mezinárodní organizace Bureau Veritas nám přidělila oba tyto certifikáty. Za účelem získání a udržení certifikátů jsou v rámci auditů hodnocena různá oddělení společnosti Reynaers Aluminium, aby bylo zaručeno, že jejich činnost splňuje výše uvedené standardy.