Hodnota U a K

Pro označení míry tepelné izolace používáme ve stavebnictví součinitel prostupu tepla "U" (dříve označován jako "K"). Čím je hodnota "U" nižší, tím je nižší i prostup tepla, a tedy vyšší tepelná izolace. Pro optimální kombinaci profilové série a zasklení bychom vždy měli vzít v úvahu hodnotu "U" obou materiálů.

Systémy Reynaers odpovídají požadavkům evropských směrnic, stejně jako požadavkům různých mezinárodních norem v oblasti energetické účinnosti.

Tepelně izolační zkouška v Reynaers R-Cube