Obchod a marketing

Reynaers různými prostředky napomáhá svým zákazníkům pracovat maximálně efektivně. Na našich webových stránkách mají architekti, výrobci a dodavatelé snadný přístup k aktualizovaným obchodním a technickým informacím, jako jsou katalogy produktů pro zpracovatele a architekty, softwarové balíčky či online nástroje pro různé výpočty.

Neustále nasloucháme přáním a požadavkům zpracovatelů, architektů, dodavatelů, investorů a koncových uživatelů. Proto jsme vyvinuli několik technických a obchodních nástrojů - inspirativní webové stránky, komerční školení a výuková videa na našem YouTube kanálu, produktové a firemní brožury a přehledy referenčních projektů.

Reynaers se také podílí na lokálních i zahraničních odborných veletrzích. Níže naleznete seznam významných národních i mezinárodních veletrhů, kterých se pravidelně účastníme.BATIBOUW


POLYCLOSE

BULGARIA
BUILDING WEEK


FENESTRATION


BATIMAT


BAU MNICHOV


MADE EXPO


MOSBUILD

SERBIA GREEN
BUILDING EXPO


VETECO


NORDBYGG


THE BIG 5


ECOBUILD


SWISS BAU
 


Reynaers je také aktivní na několika různých sociálních mediálních kanálech:FACEBOOK


LINKEDIN


TWITTER


YOUTUBE


INSTAGRAM