Vyspělé technologie jako nástroj pro testování kvality

Jelikož testování kvality našich profilů je pro nás vysokou prioritou, investovat do vyspělých technologií je nezbytné. Proto jsme zmodernizovali naše oddělení pro testování kvality, laboratoř Q Lab. Vedle tvrdoměru Brinell a pokročilého 3D skeneru Romidot máme nyní v laboratoři Q Lab k dispozici také nový nástroj pro souřadnicové měření CMM (Coordinate Measuring Machine). Skener nám umožňuje s vysokou přesností změřit nově vyvinuté profily a příslušenství a porovnat je s původním návrhem. Díky tomu můžeme během vývoje veškeré návrhy dovést prakticky k dokonalosti a i ty nejmenší odchylky od původního návrhu nově vyvinutých profilů a příslušenství dokonale eliminovat.

Další informace o otevření našeho oddělení pro testování kvality naleznete v tiskové zprávě (aj).