CAD a BIM knihovny

Díky systému BIM (Building Information Modeling) jsou veškeré údaje o všech konstrukcích použitých v projektu sdíleny od začátku návrhu až po provoz budovy mezi všemi účastníky projektu, jako jsou architekti, inženýři, konstruktéři, atd. Architekti mohou již na úplném počátku svého projektu využít BIM knihovny systémů Reynaers pro získání kvalitnější a věrnější vizualizace.

Mezi jednotlivými státy existují rozdílné způsoby umístění prvků ve zdivu. Naše BIM knihovny jsou podle těchto způsobů rozděleny:

Typ A - vnější líc otvoru > vnitřní líc otvoru
Typ B - vnější líc otvoru < vnitřní líc otvoru
Typ C - vnější líc otvoru = vnitřní líc otvoru