Certifikát kvality ISO 9001

Kvalita řízení celé organizace Reynaers Aluminium je zaručena certifikátem ISO 9001. Pro získání a udržení tohoto certifikátu jsou naše oddělení pravidelně kontrolována nizozemskou organizací SKG (Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen).

Kontroly se provádí ve všech odděleních odpovědných za vývoj, výrobu a dodávku všech produktů a služeb společnosti Reynaers. Splněním všech požadavků normy ISO 9001 je dosaženo optimální firemní organizace.

Více informací o certifikátu kvality SKG ISO 9001