Bezpečnostní zkoušky

Zajištění maximální míry bezpečnosti stavebních prvků je jednou z hlavních priorit firmy Reynaers. Aby bylo možné provádět zkoušky v těsné návaznosti, vyvinula firma Reynaers speciální zkušební centrum Reynaers Institut, ve kterém jsou všechny testy pečlivě sledovány. Na rozdíl od interních zkušebních zařízení zajišťuje Reynaers Institut plnou podporu testování v externích zkušebních laboratořích.

INTERNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠKY

Několik zkoušek pro měření odolnosti systémů proti vloupání a proti nárazu je prováděno přímo v našem Reynaers Institutu. Nárazové těleso ve formě dvojité pneumatiky se používá k měření vlivu nárazu měkkého a těžkého tělesa do prvku. Naše zkušební zařízení jsou také plně vybavena pro statické a dynamické zkoušky a testování odolnosti proti vloupání.

EXTERNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠKY

Testy následků dopadu střel na profilové systémy jsou prováděny v notifikovaných zkušebních laboratořích, jako TNO a Royal Military School. Odolnost systémů proti požáru je testována v úzké spolupráci s akreditovanými evropskými laboratořemi, jako WFR, IFT, Efectis Group a ITB. Zkoušky kouřotěsnosti, stejně jako odvětrání kouře jsou testovány v notifikovaných testovacích laboratořích ITB, IFT a MPA Braunschweig.

Více informací o našich interních zkouškách se dočtete v brožuře o Reynaers Institutu (anglická verze).