CS 104

CS 104

Řešení pro nízkoenergetické stavby

Concept System® 104 je naším nejnovějším systémem s nejvyšší tepelnou izolací pro dovnitř otvíravá okna navrženým pro snížení spotřeby energie na minimum. Extrémní hodnoty součinitele prostupu tepla Uf až 0,88 W/(m2K) je možné dosáhnout díky patentované technologii kombinace izolačních pásků se zvýšenou stabilitou se speciální pěnou. Při výrobě okenních prvků není potřebná žádná další manipulace. Tento princip zaručuje stálou kvalitu vyrobeného prvku, a proto může být použit i na pasivních budovách.

Kromě vysoké úrovně tepelné izolace je vzduchotěsnost dalším důležitým faktorem ovlivňujícím energetickou účinnost oken. Proto byla vyvinuta nová těsnění pro zajištění maximální vodotěsnosti a vzduchotěsnosti, aby mohl být systém použit i v extrémních podmínkách, jako jsou pobřežní oblasti či vysoké nadmořské výšky. Zvýšená stavební hloubka systému přispívá k tuhosti a stabilitě prvků, což umožňuje velké rozměry, a to i při aplikaci trojskla. Systém CS 104 navíc disponuje 2. a 3. třídou odolnosti proti vloupání.

Ke stažení

CAD soubory

Katalog pro architekty (PDF) obsahuje informace a názvy souborů jednotlivých CAD výkresů. Podle tohoto dokumentu naleznete požadované CAD výkresy pro každý detail.

BIM modely

Mezi jednotlivými státy existují rozdílné způsoby umístění prvků ve zdivu. Pro více informací o používání BIM modelů Reynaers si stáhněte podrobný dokument (PDF).

Technické informace

Vlastnosti

Min. pohledová šířka rámu pro dovnitř otv.69 mm 
Min. pohledová šířka křídla dovnitř otv.48 mm 
Min. pohledová šířka rámu+křídla dovnitř otv.122 mm 
Min. pohledová šířka rámu pro ven otv.- mm 
Min. pohledová šířka křídla ven otv.- mm 
Min. pohledová šířka rámu+křídla ven otv.- mm 
Min. pohledová šířka T-profilu99 mm 
Max. výška křídla2400 mm 
Max. šířka křídla1700 mm 
Max. hmotnost křídla130 kg 
Celková hloubka rámu95 mm 
Celková hloubka křídla104 mm 
Min. tloušťka zasklení rámu24 mm 
Max. tloušťka zasklení rámu65 mm 
Min. tloušťka zasklení křídla24 mm 
Max. tloušťka zasklení křídla65 mm 

Parametry

Komfort
Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak4 (600 Pa)
VodotěsnostE900 (900 Pa)
Odolnost proti zatížení větremC5 (2000 Pa)
Bezpečnost
Odolnost proti vloupáníRC 2/WK 2
Energie
Tepelná izolace (Uf)0,88 W/m²K

Otvíravé prvky

  • FixedFixed
  • Inward opening combined elementsInward opening combined elements
  • Inward opening double casementInward opening double casement
  • Inward opening tiltInward opening tilt
  • Inward opening tilt turnInward opening tilt turn
  • Inward opening turnInward opening turn
  • Inward opening turn tiltInward opening turn tilt
  • Round window fixedRound window fixed
  • Round window horizontal openingRound window horizontal opening
  • Round window vertical openingRound window vertical opening