Recyklace hliníku v Reynaers aluminium

1812

Reynaers aluminium neustále hledá nové způsoby, jak zlepšit recyklovatelnost svých výrobků. Zajišťuje, aby staré hliníkové konstrukce mohly být recyklovány a znovu použity pro výrobu nových konstrukcí. Reynaers spolupracuje se společnostmi zabývajícími se recyklací hliníku, aby mohl využít jejich zkušenosti a rozšířit tak svoji činnost o tuto problematiku.

ZELENÝ MATERIÁL

Vysoká životnost hliníku a 100% recyklovatelnost bez ztráty kvality dává tomuto materiálu pověst "zeleného materiálu". Jeho pozoruhodná odolnost a minimální nároky na údržbu z něho činí ideální materiál pro stavební a průmyslové konstrukce, u kterých jsou stále vyšší požadavky na odolnější a lehčí alternativy šetrné k životnímu prostředí. Hliník při zpracovávání a používání neuvolňuje toxické emise a nekoroduje, tzn. že je bezpečný a zdravotně nezávadný. Je také velice lehký, tudíž vyžaduje mnohem méně energie při dopravě, čímž snižuje hladinu emisí CO2.

Více než 75 % hliníkového materiálu vyprodukovaného za posledních 100 let je stále v oběhu. Recyklovaný hliník se používá např. na stavební materiály, potravinové obaly, komponenty pro automobilový průmysl atd. Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně 4 tuny bauxitu (hlavní surovina pro výrobu hliníku), 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a 9 tun emisí CO2. Recyklací hliníku se v současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.


NEDOSTATEK ODPADU

Dostupnost sekundárního hliníku je ale stále nízká. Uspokojeno je zatím pouze 40 % poptávky světového trhu. Tato hodnota se ale zvyšuje, protože stále více budov využívá recyklovaný hliník. Míra recyklace hliníku je ze všech odvětví nejvyšší právě ve stavebnictví a pohybuje se mezi 92 a 98 %, následuje automobilový průmysl 95 % a obalový průmysl 50 %.

PROJEKT AMNESTY INTERNATIONAL

Reynaers aluminium nedávno zdokumentoval celý proces recyklace hliníkových oken. Tento projekt byl vytvořen na základě studie konkrétního případu. Ve spolupráci s E-max, belgickou firmou specializující se na extruzi hliníku, provedl Reynaers rekonstrukci staré hliníkové fasády na budově ústředí Amnesty International v Belgii. Celý proces počínaje demontáží staré fasády a konče instalací nové byl natočen a zde je ke shlédnutí.

Více informací o vlastnostech hliníku a výhodách jeho používání se dočtete v kapitole Proč Aluminium?.

Další novinky

Procházet archív
SPOLEČNOST01-03-2023

Novým generálním ředitelem společnosti Reynaers Group se stal Bert Geerinckx

UDÁLOSTI03-01-2019

Reynaers aluminium na BAU 2019

SPOLEČNOST02-07-2018

Energie