Masterline 8 okna

You are here

Masterline 8 okna

Průvodce krok za krokem:
 

Řezání profilů

Při řezání profilů dodržujte základní pokyny:

1. Ujistěte se, že máte ostrý řezný kotouč a čistý povrch.

2. Pravidelně kontrolujte přesnost řezání pily.

3. Postupujte podle katalogových pokynů pro správné umístění upínacích bloků a orientaci upnutí profilu.

Řezání okenního křídla

Řezání integrovaného dorazového profilu 2kř. okna

 1. Uřízněte pokos na obou koncích profilu.
 2. Odřízněte falešný pokos na obou koncích profilu.
 3. Odřízněte potřebnou délku pro koncovky ve dvou krocích.

Skryté odvodnění

Rámy:
 1. Zaměřte a označte pozice odvodňovacích otvorů na rámech.
 2. Odvodňovací otvor 8 mm lze vyvrtat nebo vyfrézovat pomocí CNC stroje. Děrovací stroje nejsou k dispozici.
 3. Na profilu ze strany skla prořízněte drážky na izolátoru (v šířce 8 mm) s odsazením 50 mm od odvodňovacího otvoru rámu nebo T-profilu. Proříznutí může být provedeno štípacími kleštěmi, frézkou nebo CNC strojem.
 
Křídla:
 1. Zaměřte a označte pozice odvodňovacích otvorů na křídlech. Ujistěte se, že otvory na profilu ze strany skla jsou vůči otvorům na opačné straně odsazeny o 50 mm.
 2. Skryté odvodňovací otvory mohou být děrovány nebo frézovány pomocí CNC stroje. Vrtání není možné.
 3. Na profilu ze strany skla prořízněte drážky na izolátoru a první hliníkovou drážku profilu (v šířce 8 mm) s odsazením 50 mm od odvodňovacího otvoru křídla. Proříznutí může být provedeno štípacími kleštěmi, frézkou nebo CNC strojem.

Viditelné odvodnění

Rámy, křídla a T-profily:
 1. Zaměřte a označte pozice odvodňovacích otvorů na profilech. Tip: Vyrovnejte profily tak, aby byly odvodňovací otvory v jedné rovině.
 2. Odvodňovací otvory lze vyvrtat (3x8 mm pomocí šablony), děrovat nebo vyfrézovat pomocí CNC stroje.
 3. Na profilu ze strany skla prořízněte drážky na izolátoru (v šířce 8 mm) s odsazením 50 mm od odvodňovacího otvoru rámu nebo T-profilu. Na křídlech prořízněte i první hliníkovou drážku profilu. Proříznutí může být provedeno štípacími kleštěmi, frézkou nebo CNC strojem.

Příprava pro dekompresi

Křídla:
 1. Zaměřte a označte pozici dekompresních otvorů v křídle.
 2. Vnější komorou profilu vyvrtejte otvor 5 mm. Otvor může být vyvrtán nebo vyfrézován pomocí CNC stroje. Děrovací nástroj a šablona není k dispozici.
Pevné zasklení:
 1. U horní strany skla odřízněte 50 mm vnější zasklívací gumy.

Příprava pro kování

Křídla:
 1. Kovací drážku otevřete pomocí ručního nástroje, děrovacího nástroje nebo pomocí CNC stroje.
 2. Vyfrézujte otvor pro kliku, příp. pro skrytou převodovku, pokud byla zvolena.

• Otvory pro kliky mohou být děrovány (pro kliky s vidličkou), vyfrézovány pomocí CNC stroje nebo frézky (všechny typy klik) a nebo vyvrtány (pouze kliky bez štítku).

• Otvory pro skryté převodovky mohou být provedeny CNC strojem nebo frézkou a nebo pomocí děrovacího nástroje (pouze převodovky Siegenia).

Příprava a spojení T-profilů

 1. Příprava T-profilů odfrézováním na konci profilu (27x5 mm)
 2. Označte osu T-profilu na rámu.
 3. Osaďte a upevněte vnitřní T-spojovník. Ujistěte se, že logo Reynaers směřuje do interiéru.
 4. Osaďte černé silikonové těsnění pro T-profily.
 5. Naneste přípravek Reynaprotector na řezné plochy.
 6. Osaďte T-profil a upevněte jej šrouby.
 7. Osaďte vnější rohovníky.
 8. Vtlačte lepidlo do profilu a rohovníků.
 9. Očistěte spoj pomocí přípravku Reynaers Safety Clean.

Rohové spojení - Lisované spoje - Extrudované rohovníky

 1. Aplikujte Reynaprotector na řezné plochy profilů.
 2. Vtlačte lepidlo Reynaseal Duo do profilových komor.
 3. Vložte rohovníky.
 4. Sestavte prvek.
 5. Slisujte rohové spoje. Podle katalogu zkontrolujte správné umístění lisovacích nožů a opěrných bloků.
 6. Osaďte vnější rohovníky a vtlačte lepidlo.
 7. Spoje očistěte přípravkem Reynaers Safety Clean.

Rohové spojení - Lisované spoje - Lité rohovníky

 1. Vyvrtejte 4mm otvory pro lepidlo do vnitřní a vnější komory. Otvory mohou být provedeny pomocí CNC stroje, děrovacího stroje nebo vrtací šablony.
 2. Naneste přípravek Reynaprotector na řezné plochy profilů.
 3. Vložte rohovníky. Zkontrolujte, že poloha rohovníků souhlasí s drážkami na profilu.
 4. Sestavte prvek.
 5. Slisujte rohové spoje. Podle katalogu zkontrolujte správné umístění lisovacích nožů a opěrných bloků.
 6. Osaďte vnější rohovníky.
 7. Vtlačte lepidlo do rohovníků a do otvorů v profilech, dokud se neobjeví na opačné straně.
 8. Spoje očistěte přípravkem Reynaers Safety Clean.

Rohové spojení - Šroubované spoje - Lité rohovníky

 1. Vyvrtejte 4mm otvory pro lepidlo do vnitřní a vnější komory, 4mm otvor pro kolík ve vnější komoře profilu a 12,5mm otvor pro šroub ve vnitřní komoře profilu. Otvory mohou být provedeny pomocí CNC stroje, děrovacího stroje nebo vrtací šablony.
 2. Naneste přípravek Reynaprotector na řezné plochy profilů.
 3. Vložte rohovníky. Zkontrolujte, že poloha rohovníků souhlasí s drážkami na profilu.
 4. Sestavte prvek.
 5. Sešroubujte spoj utažením šroubů směrem k řezu. Spoj profilu křídla utahujte opatrně.
 6. Osaďte vnější rohovníky.
 7. Vtlačte lepidlo do rohovníků a do otvorů v profilech, dokud se neobjeví na opačné straně.
 8. Spoje očistěte přípravkem Reynaers Safety Clean.

Montáž dorazového profilu 2kř. okna

 1. Označte si místa otvorů na dorazovém profilu.
 2. Vyvrtejte a zahlubte 4,5mm otvory na vnitřní a vnější komoře profilu.
 3. Očistěte izolátor a konce profilu přípravkem 'Primer Seal & Bond Special'.
 4. Nalepte těsnění na profil.
 5. Nasaďte dorazový profil na křídlo a protáhněte 3,5mm otvory do profilu křídla.
 6. Zatmelte detail pro těsnění.
 7. Připevněte dorazový profil na křídlo.
 8. Osaďte a slepte akustické těsnění.
 9. Na konec profilu naneste silikonový tmel.
 10. Nasaďte a zajistěte koncovky.
 11. Očistěte prvek přípravkem Reynaers Safety Clean.
 12. Osaďte a přilepte středové těsnění.

Zasklívací podložky a pěnové těsnění

 1. Umístěte zasklívací podložky. Postupujte podle pokynů uvedených v katalogu.
 2. Mezi podložky umístěte pěnové těsnění. V místě, kde byly odříznuty drážky na profilech, nezapomeňte ponechat 8mm mezeru.

Gumová těsnění

 1. Osaďte akustické těsnění na profily křídla.
 2. Osaďte vnější zasklívací těsnění do křídel a slepte je vulkanizačním lepidlem v rozích.
 3. Osaďte středové těsnění.
 • Používáte-li rohové kusy, odmastěte spoje přípravkem 'Primer Seal & Bond Special' a slepte je vulkanizačním nebo vteřinovým lepidlem.
 • Středové těsnění lze také řezat s využitím šablony pod úhlem 45 stupňů. Odmastěte spoj přípravkem 'Primer Seal & Bond Special' a rohy slepte vulkanizačním nebo vteřinovým lepidlem.

Zasklívací lišty

 1. Změřte, uřízněte a osaďte vodorovné zasklívací lišty.
 2. Změřte, uřízněte a osaďte svislé zasklívací lišty.

ZPĚT NA PŘEHLED