Bezpečnost

 

ZAVAZUJEME SE …

... ZARUČIT NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI BUDOV

Abychom zaručili plnou bezpečnost našich systémů, podrobujeme je několika bezpečnostním zkouškám. Testy odolnosti proti nárazu měkkého a těžkého tělesa a odolnosti proti vloupání provádíme v našem Technologickém centru. Odolnost našich systémů proti střelám, těsnost a únik kouře nebo odolnost proti ohni testujeme v autorizovaných zkušebních laboratořích.  

... ZAJISTIT BEZPEČNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

Každý zaměstnanec by se měl vždy spolehnout na bezpečné pracovní prostředí. Naší hlavní prioritou je poskytnout všem zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Poskytujeme řadu osobních ochranných pomůcek, organizujeme osvětové dny a školení a věnujeme zvláštní investice pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Naše bezpečnostní předpisy jsou také v souladu s požadavky systémů řízení ISO 9001 a ISO 14001.

Vzhledem k tomu, že fyzický pohyb je pro udržení zdravého života nezbytný, motivujeme naše zaměstnance ke sportům prostřednictvím různých aktivit.