High insulation PLUS

1811

TŘI ZDOKONALENÉ SYSTÉMY

V Reynaers aluminium jsme vždy hledali nová řešení výrobků. Nevytváříme ale stále jen nové systémy. Hledáme také způsoby, jak zdokonalit ty stávající. Našim zákazníkům se snažíme nabídnout více možností, pokud jde o systémy s dobrými izolačními hodnotami. Nyní jsme zdokonalili tři naše nejprodávanější systémy pro okna a dveře a posunuli je na vyšší verzi s lepšími tepelnými vlastnostmi s označením HI+, která znamená nižší hodnoty součinitele prostupu tepla rámu "Uf", tedy vyšší energetickou účinnost.


CS 86-HI+

Zdokonalený systém CS 86-HI+ pro okna a dveře je se svým vysoce izolačním přerušeným tepelným mostem ideální pro nízkoenergetické stavby. V Reynaers aluminium se podařilo dosáhnout u tohoto systému až na hodnotu Uf = 0,93 W/m²K, a to díky třem modifikacím. Protože přerušení tepelného mostu v hliníkových profilech dříve tvořil převážně polyamid, je nyní tato vnitřní komora vyplněna materiálem XPS. Sklo je navíc uloženo v optimální poloze vzhledem k přerušenému tepelnému mostu a vnější zasklívací těsnění tvoří tepelně izolační rám po obvodu skla. Výsledkem je větší tepelný komfort.


CS 77-HI+

Varianta HI+ je k dispozici také u systému CS 77 pro okna a dveře. I zde byla mezera tepelně izolační komory vyplněna XPS vložkami, sklo lépe umístěno vůči přerušenému tepelnému mostu a bylo také přidáno vnější izolační zasklení těsnění. Výsledkem je minimální hodnota Uf = 1,1 W/m²K.


ES 50-HI+

Systém ES 50 získal vylepšení, která výrazně zvyšují izolační schopnost ven i dovnitř otvíravých oken a dveří z tohoto systému. Bylo vyvinuto nové středové těsnění, které rozděluje prostor mezi rámem a křídlem na dvě komory. Dále byl prostoru komory přerušeného tepelného mostu vyplněn XPS vložkou a přidána PEX pěna po obvodu skla, což vede ke zvýšení energetické účinnosti a minimální hodnotě Uf = 1,6 W/m²K.

Další novinky

Procházet archív
UDÁLOSTI03-01-2019

Reynaers aluminium na BAU 2019

SPOLEČNOST02-07-2018

Energie

SPOLEČNOST28-05-2018

origamiHexa, 198 kites