Materiály

 

ZAVAZUJEME SE …

... ŘÍDIT A PODPOROVAT UDRŽITELNÝ VÝROBNÍ PROCES

To se týká nejen našeho vlastního procesu výroby, ale i výrobních postupů našich klientů a dodavatelů. Díky našemu IT řešení ReynaFlow nabízíme systém inteligentní kontroly a řízení pracovních postupů, který optimalizuje výrobní procesy v oblasti "chytré výroby". Toto digitální výrobní prostředí vytváří efektivní pracovní plochu.

Dalším druhem digitální udržitelnosti je inteligentní proces BIM (Building Information Modeling), který umožňuje zkoumat a řešit otázky udržitelnosti budov. Reynaers silně věří procesu BIM a jeho uživatele podporuje prostřednictvím modulů a rozhraní.

Prověřujeme udržitelnost našich výrobků za účelem jejich zlepšení. Pracujeme s jedním z nejekologičtějších dostupných materiálů - s hliníkem. Tento materiál je nejen pevný, lehký a velmi trvanlivý, ale také 100% recyklovatelný. Na rozdíl od mnoha jiných materiálů neztrácí hliník vlivem výrobního procesu své jedinečné vlastnosti. To nám umožňuje stále dokola recyklovat staré profilů a vytvářet z nich nové.

... MATERIÁLY VYUŽÍVAT SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

Vedle výrobního procesu dbáme na správné používání a recyklaci materiálů. Často také opakovaně využíváme palety a obalový materiál pro naše profily, abychom omezili spotřebu dřeva a kartonu.