Bezpečí našich dětí

Velmi důležitým aspektem hliníkových oken a dveří je jejich bezpečnost a snadnost užívání pro děti. Reynaers bere tuto skutečnost v úvahu a myslí na ni při navrhování systémů pro okna a dveře.

ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Všechny naše systémy jsou vystaveny přísným nárazovým zkouškám, ve kterých je simulován náraz pohybujícího se objektu (např. běžícího dítěte). Tyto testy jsou prováděny v našem Reynaers Institutu. Vysoká úroveň našich systémů v odolnosti proti nárazu zajišťuje bezpečnost našich dětí.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Některé dveře mohou být vybaveny speciálním příslušenstvím pro ochranu proti přivření prstů. Tím je zajištěno, že nedojde ke zranění dítěte či jiné osoby, pokud jeho prsty zůstanou mezi rámem a křídlem při zavírání dveří. Okenní a dveřní kliky jsou navíc vybaveny zařízením proti špatné manipulaci. Zařízení povolí manipulaci okna pouze tehdy, je-li klika ve správné poloze. Díky tomu je zabráněno chybné obsluze, která by mohla vést k neočekávanému otevření prvku.