Požární odolnost

Protože je hliník nehořlavý materiál a teplotu tání má vyšší než 600 °C, je vhodný pro výrobu protipožárních konstrukcí. Protipožární systémy musí splňovat přísné požadavky předpisů, aby odolaly působení ohně 30 nebo 60 minut. Tyto testy jsou prováděny v úzké spolupráci s různými akreditovanými evropskými laboratořemi, jako je WFR, IFT, Efectis Group nebo ITB.