BREEAM - Hodnocení vlivu budov na životní prostředí

BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) je certifikační systém, který hodnotí udržitelné budovy převyšující požadavky národních norem. Tato značka kvality podporuje trh v navrhování udržitelných budov a zaměřuje se na dopad použitých výrobků na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že BREEAM hodnotí celkovou koncepci projektu, zaměřuje se na 10 hlavních kategorií: energie (energetická účinnost), zdraví a vnitřní prostředí (denní osvětlení, možnost větrání apod.), inovace, využití půdy, materiály (jejich dopad na životní prostředí), management (např. dopady výstavby na životní prostředí), znečištění (emise apod.), doprava (např. dostupnost veřejnou dopravou), odpad (stavební odpad a recyklace) a voda. Pro každou kategorii získá hodnocený projekt určitý počet kreditů, ze kterých se poté vygeneruje celkové skóre, od projektu vyhovujícího až po výjimečný.

Řešení Reynaers aluminium Vám pomůže dosáhnout skvělého hodnocení

Použitím řešení Reynaers aluminium v ​kombinaci s jinými stavebními komponenty lze získat kredity v následujících kategoriích (podle BREEAM International New Construction 2016):

  • Zdraví a vnitřní prostředí: kvalita vnitřního ovzduší, vizuální, tepelný a akustický komfort
  • Energie: redukce spotřeby energie
  • Materiály: dopady životního cyklu budovy, šetrné zdroje stavebních výrobků
  • Znečištění: snížení hluku
  • Inovace

Pro dosažení maximálního počtu kreditů v těchto kategoriích Vám naši specialisté pomohou s výběrem nejvhodnějších řešení pro Váš projekt a poskytnout Vám veškeré dokumenty potřebné pro certifikaci BREEAM.

Některé referenční projekty Reynaers aluminium s certifikací BREEAM:


Navštivte oficiální webové stránky systému BREEAM nebo si stáhněte naši brožuru s podrobnými informacemi pro hodnocení BREEAM.