DGNB - Německá rada pro udržitelné budovy

Německá rada pro udržitelné budovy DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V) je nezisková nevládní organizace, jejímž posláním je rozvíjet a podporovat způsoby a řešení udržitelného navrhování, výstavby a správy budov.

Hlavním úkolem DGNB je udělovat osvědčení pro udržitelné budovy. Při posuzování a plánování udržitelné budovy je třeba vzít v úvahu následujících šest témat:

  • Životní prostředí
  • Ekonomika
  • Sociálně kulturní hledisko
  • Technická kvalita
  • Kvalita procesu
  • Umístění stavby

Každé téma má konkrétní kritéria, která musí být splněna v závislosti na použitém systému a typu budovy. V čím ranější fázi plánování jsou tato kritéria zohledněna, tím důsledněji je lze dodržet a zvýšit tak kvalitu budovy.

 Pro další informace navštivte oficiální webové stránky DGNB.