Výroba hliníku

Hliník se v přírodě v čisté formě neobjevuje. Jeho sloučeniny však tvoří přibližně 8 % zemského povrchu. Největší koncentrace oxidu hlinitého, ze kterého se extrakcí získává čistý hliník, se nachází v bauxitu. Z oxidu hlinitého se pomocí elektrolytické lázně získává čistý hliník - z 1,9 kg oxidu hlinitého se získá 1 kg čistého hliníku.