Akustika

Akustické vlastnosti stále více nabývají na významu. Města se neustále rozrůstají a provoz v nich se zvyšuje. Komfort uvnitř budovy tak lze zvýšit poskytnutím kvalitní akustické ochrany. Akustické vlastnosti budovy jsou totiž úzce spjaty s použitými materiály a s množstvím otvorů v obvodovém plášti.

Pro systémy Reynaers jsou akustické vlastnosti definovány použitým profilem v kombinaci s těsněním. Samozřejmě, že volba vhodného zasklení má na vlastnosti také velký vliv. Speciální akustické zasklení dokáže účinnost systému mnohonásobně zvýšit.

VZDUCHOTĚSNOST

Vzduchotěsnost hraje pro akustické vlastnosti zásadní roli. Pokud nějakou netěsností uniká vzduch, bude zde také netěsnost akustická. Z tohoto důvodu jsou všechny systémy Reynaers vybaveny akustickým těsněním, které v kombinaci se středovým těsněním zaručuje vysokou vzduchotěsnost systému. Toto těsnění dosahuje nejlepších výsledků v kombinaci se skrytým kováním, protože jej lze na vnitřní straně aplikovat bez přerušení po celém obvodu okna či dveří.

ZASKLENÍ

Dalším důležitým faktorem je volba akustického zasklení. Asymetrická dvojskla či trojskla s rozdílnou tloušťkou vnitřní a vnější skloviny pomáhají udržet prostory bez hluku. Pokud chcete jít ještě dál, můžete zvolit vrstvené vnitřní sklo, které utlumí ještě více hluku. Nejlepších akustických vlastností lze dosáhnout investicí do vrstveného vnitřního skla s akustickou fólií.