Nová adresa!

2310
Vážení přátelé, obchodní partneři,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že naše kancelář byla přestěhována na novou adresu. Nyní nás najdete na adrese:

REYNAERS SYSTEMS, spol. s r.o.
U Průhonu 1589/13a 
170 00 Praha 7


Nová adresa je určena také pro písemnou komunikaci. Telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají beze změn.
Těšíme se na Vás v naší nové kanceláři!

REYNAERS SYSTEMS

 


 

 

NEW ADDRESS!

Dear friends, our business partners,
we would like to inform you that our office was moved to a new address. Now you can find us here:

REYNAERS SYSTEMS, spol. s r.o.
U Průhonu 1589/13a 
170 00 Praha 7


New address is also for written communication. Phone numbers and e-mail addresses will be unchanged.
You are welcome in our new office!

REYNAERS SYSTEMS

 

 

Další novinky

Procházet archív
UDÁLOSTI03-01-2019

Reynaers aluminium na BAU 2019

SPOLEČNOST02-07-2018

Energie

SPOLEČNOST28-05-2018

origamiHexa, 198 kites